นโยบายการจัดส่งสินค้า

1. ทางบริษัทฯ จัดส่งของทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. โดยท่านลูกค้าสามารถแจ้งการโอนเงินก่อนเวลา 12.00 น. ของทุกวันจันทร์และวันพุธ
2. การส่งสินค้าโดย EMS ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของสินค้า กรณีมีผู้เซ็นต์รับสินค้าโดยไม่ใช่ผู้ที่สั่งซื้อสินค้า
3. ที่อยู่สำหรับการส่ง EMS จะต้องมีผู้เซ็นต์รับสินค้า หากสินค้าไม่ถึงมือผู้รับสินค้า และสินค้าถูกส่งกลับมาที่บริษัทฯ ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งสินค้าในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเป็นครั้งที่ 2 หรือครั้งถัดไป โดยลูกค้าจะต้องชำระค่าส่งสินค้าตามจริง + ค่าประกันสินค้า ก่อนการนำสินค้าส่งกลับอีกครั้งทาง EMS

นโยบายการสั่งซื้อ

1. ทางบริษัท เคมีโก้ พลัส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าทุกกรณี ยกเว้นสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ
2. ในกรณีที่ท่านลูกค้าไม่สะดวกโอนเงินภายใน 2 วัน ระบบจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ ซึ่งท่านลูกค้าต้องทำการสั่งซื้อใหม่ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
3. เมื่อท่านลูกค้าชำระเงินค่าสินค้าแล้ว ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ไม่สามารถดำเนินการยกเลิกการสั่งซื้อได้