เคมิโก้ พลัส เราอำนวยความสะดวกให้กับท่านลูกค้าในการชำระเงิน โดยมี 2 ช่องทาง ในการชำระเงิน คือ โอนผ่านบัญชีธนาคาร 5 ธนาคาร และ การจ่ายผ่านระบบ Paysbuy ซึ่งระบบนี้รองรับการชำระเงินได้หลายรูปแบบ ดังภาพด่านล่าง

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร 5 ธนาคาร ที่

2. การจ่ายผ่านระบบ Paysbuy ระบบที่รองรับการชำระเงินได้หลายรูปแบบ ดังนี้