บริษัท เคมิโก้พลัส จำกัด ให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านลูกค้าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับท่านลูกค้าที่จะทราบว่า “เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร”
หมายเหตุ:
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ในเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ เท่านั้น หากท่านลูกค้าเชื่อมต่อหรือลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นใด กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ท่านไปเยี่ยมชมด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ท่านลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ของทางบริษัทฯ ได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัทฯ จะบันทึกเพียงชื่อโดเมน (IP Address) เท่านั้น โดยข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับการรวบรวมจะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

หากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่านลูกค้า เช่น ชื่อและที่อยู่ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลคืออะไร

เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้)

ข้อควรทราบเรื่องคุกกี้ (Cookie) : หากท่านลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้กับธุรกิจออนไลน์ในเว็บใด ๆ ข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้โดยบริษัทเหล่านั้น เพื่อสำรวจความต้องการในการใช้เว็บไซต์ของท่าน ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าคุ๊กกี้ (Cookie) โดยจะมีการนำคุกกี้มาใช้เพื่อออกแบบเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของเว็บไซต์นั้น ๆ ให้ตรงกับความต้องการของท่าน (Cookie) คุกกี้เป็นองค์ประกอบย่อยของข้อมูลที่เว็บไซต์จะส่งไปยังบราวเซอร์ของท่าน หลังจากนั้นคุกกี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในฮาร์ดดิสในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งจะทำให้บริษัททราบได้เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทในครั้งต่อไป โดยคุกกี้จะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่างเหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตามท่านลูกค้าสามารถกำหนดให้บราวเซอร์ของท่านแจ้งต่อท่านได้โดยการใช้งานคุกกี้จะไม่เกี่ยวโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านกำลังใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

การเปิดเผยข้อมูล

ในบางโอกาสทางบริษัทฯ อาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เมื่อบริษัทฯ จะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่าน ทราบว่าบริษัทฯ จะนำข้อมูลของท่านลูกค้าที่ได้จัดเก็บทางอินเทอร์เน็ตไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจเท่านั้น ท่านจึงสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

ความปลอดภัยของข้อมูล

เมื่อท่านลูกค้าออกจากเว็บไชต์นี้แล้ว ขอให้ท่านโปรดระมัดระวังและโปรดอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฎิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินติดต่อเจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ได้ที่

Call Center : โทร. 0-2960-5599 ทุกวัน เวลา 9:00 – 17:00 น.