ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้าได้  2  แบบ ดังนี้

  1. ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อแบบไม่ได้สมัครสมาชิก
  2. ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อแบบสมัครสมาชิก

ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อแบบไม่ได้สมัครสมาชิก

เข้าเมนู ตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้า

1454980735380


ใส่รหัสการสั่งซื้อสินค้าของท่าน

1454980729302


ท่านลูกค้าจะพบสถานะการสั่งซื้อ

1454980742823


การตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อสินค้าแบบสมัครสมาชิก

เมื่อท่านเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของสินค้าได้โดย เข้าเมนูสมาชิก ที่หน้าหลักของเว็บไซต์

member03


จากนั้น Login เข้าโดยระบบโดยชื่อผู้ใช้ และรหัสของท่าน ที่ได้สมัครไว้ แต่ถ้าท่านจำรหัสไม่ได้ ให้กดที่ ลืมรหัสผ่าน เพื่อทำการรีเซ็ตรหัสผ่านของท่าน

1454980730975


เมื่อท่านเข้าระบบเรียบร้อย ให้ท่านเลื่อนลงมาที่ รายการสั่งซื้อล่าสุด ซึ่งจะเก็บประวัติการสั่งซื้อของท่านไว้

member02

สถานะการสั่งซื้อมี 5 สถานะ ดังนี้

  1. กำลังตรวจสอบใบสั่งซื้อ คือ สถานะรอให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเช็คสต๊อกสินค้าและความเรียบร้อยถูกต้องของใบสั่งซื้อและเมื่อใบสั่งซื้อถูกต้องเรียบร้อย สถานะจะเปลี่ยนเป็นสถานะที่ 2 รอการชำระเงิน
  2. รอการชำระเงิน คือ สถานะรอการยืนยันการชำระเงินจากท่านลูกค้า
  3. ชำระเงินแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดส่ง คือ สถานะที่มีการชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อย และอยู่ระหว่างเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้กับท่านลูกค้า
  4. เรียบร้อยแล้ว คือ สถานะของใบสั่งซื้อสินค้าที่ทำการจัดส่งสินค้า และมีหมายเลขการจัดส่งเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยในสภาวะปกติสถานะนี้ถือเป็นสถานะสุดท้ายของใบสั่งซื้อ
  5. ยกเลิก หรือ ใบสั่งซื้อถูกยกเลิก โดยสถานะนี้จะปรากฏใน 2 กรณี คือ สถานะยกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าไม่ได้ชำระเงินภายในวันที่กำหนดและการยกเลิกใบสั่งซื้อในทุก ๆ กรณี