ชื่อ: Alpha Lipoic Acid (กรดอัลฟาไลโปอิค)

แหล่งที่มา:      ประเทศเยอรมนี

ปริมาณสุทธิ: 5,000 กรัม

ราคาต่อหน่วย (บาท) : 48,150.00

รายละเอียด

ชื่อ: Alpha Lipoic Acid (กรดอัลฟาไลโปอิค)
แหล่งที่มา: ประเทศเยอรมนี

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโทร. 081-871-6112

Line ID: chemicoplus