ชื่อ: Cordyceps Sinensis (ถั่งเฉ้า)

แหล่งที่มา: ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริมาณสุทธิ: 1,000 กรัม

ราคาต่อหน่วย (บาท) : 8,453.00

รายละเอียด

ชื่อ: Cordyceps Sinensis (ถั่งเฉ้า)

แหล่งที่มา: ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโทร. 081-871-6112

Line ID: chemicoplus