LAB_เครื่องโฮโมจีไนซ์ความเร็วสูง รุ่น FM20D

FLUKO High Shear Dispersing Emulsifier

แหล่งที่มา:  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ราคาต่อหน่วย (บาท) : 46,010.00

รายละเอียด

FLUKO High Shear Dispersing Emulsifier รุ่น FM20D

แหล่งที่มา:  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลทั่วไป:

เครื่องโฮโมจีไนซ์ความเร็วสูง สำหรับการปั่นผสมส่วนผสมต่าง ๆ สำหรับเครื่องสำอาง หรือใช้ในห้องปฏิบัติการ โดยมาพร้อมกับ Double Stator ที่ช่วยเพิ่มอัตราการปั่นผสมให้เพิ่มขึ้น ทั้งยังมี Torque ที่แข็งแรง สามารถปั่นผสมในสารที่มีความหลากหลายได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับงานปั่น Dispersing, Emulsifying, Homogenizing และสารที่เป็นของแข็งหรือของเหลว

ข้อมูลเชิงเทคนิค:

ปริมาณส่วนผสมโดยรวมในการปั่น: 150-3000 ml

ค่าความหนืดสูงสุดที่เครื่องสามารถทำงานได้:  5000 CP

กำลังไฟฟ้า: 300W

แรงดันไฟฟ้า: 220V/50Hz

ช่วงความเร็วรอบ: 300-11000rpm

การควบคุมความเร็วรอบ: Digital display

โลหะที่สัมผัสกับตัวอย่าง: SS316L

ช่วงอุณหภูมิสำหรับการทำงาน: 5-40℃

ช่วงความชื้นสำหรับการทำงาน: 80%

ชนิดของการปั่น: Batch processing

ขอบเขตของการทำงาน: Standard

ขนาดเครื่อง: 210x290x675 mm