ชื่อ: Organic Chia Seeds (เมล็ดเชีย)

ปริมาณสุทธิ: 1,000 กรัม

ราคาต่อหน่วย (บาท) : 749.00

รายละเอียด

ชื่อ:  Organic Chia Seeds (เมล็ดเชีย)

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโทร. 081-871-6112

Line ID: chemicoplus