ชื่อ: Sucralose (ซูคราโลส)

แหล่งที่มา: ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปริมาณสุทธิ: 1,000 กรัม

ราคาต่อหน่วย (บาท) : 4,250.00

รายละเอียด

ชื่อ: Sucralose (ซูคราโลส)

แหล่งที่มา: ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อโทร. 081-871-6112

Line ID: chemicoplus